Firmie EL-MAG przyświeca myśl, iż urządzenia oraz usługi oferowane Klientom, mają dawać satysfakcję i pozwolą osiągnąć wyznaczony przez Nich cel-wydajności,funkcjonalności, a przede wszystkim niezawodności i pewności, że wybór EL-MAG-u   to najlepsze z możliwych rozwiązań.
Na każdym etapie produkcji idea ta jest wcielana w życie. Wprowadzanie najnowszych rozwiązań konstrukcyjnych, innowacyjność produktów, dogodne terminy realizacji potrzeb Klienta, możliwość wprowadzania modyfikacji  produktów (wg życzeń zamawiającego), zawartych w ofercie wyrobów standardowych, pozwala nam na realizację tych priorytetów.

Dążenie do zaspakajania rosnących potrzeb Klientów w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań technicznych oraz ciągle rosnących wymagań jakościowych, przy utrzymaniu relatywnie rozsądnych kosztów przewidzianych na ich uzyskanie, realizujemy w oparciu o: 

- konsultacje z klientami na etapie wstępnych opracowań

- podnoszenie jakości naszych usług

- terminowej realizacji przyjętych zobowiązań

- podnosząc kwalifikacje personelu, nadążając za rosnącymi wymaganiami naszych Klientów

-modernizując i rozszerzając park maszynowy

- gromadząc i analizując sygnalizowane problemy dotyczące jakości czy funkcjonalności naszej oferty

Zdobyte certyfikaty i rekomendacje