Poznań 1957


  Firma EL-MAG została założona w 1957r. przez Eugeniusza Huebnera i działa nieprzerwanie do dnia dzisiejszego.
  Firma w tym czasie przechodziła różne fazy swojego rozwoju i zmiany branż. 
Początki działalności to produkcja pieców indukcyjnych do stali wysokogatunkowej, która ewoluowała w kierunku elektroniczno-telekomunikacyjnym, projektowane oraz montowane są systemy telekomunikacyjne oraz alarmowe np. p-poż.

Poznań 1970


  Początek lat 70-tych, nawiązanie współpracy z gałęziami przemysłu samochodowego i ciągnikowego, która trwa przez lata 80-te,wykonywane są w tym czasie zespoły elektropneumatyczne,przełączniki,bezpieczniki, elektromagnesy itp.

  Lata 90-te to lata wyzwań i trudnych wyborów, zmiany geopolityczne, przede wszystkim,gospodarcze, zmuszały do szukania nowych nisz w produkcji, a zdobyte doświadczenia, znajomość rynku oraz zakład, który potrafił sprostać nowym wymogom, zaowocowały rozpoczęciem  współpracy (na większą skalę) z rynkami kolejowymi i masowego transportu drogowego, która trwa , więcej rozwija się w tym kierunku, zdobywa zaufanie klientów, pozyskuje  nowych.
                   
              Poznań 2013
 EL-MAG- zakład produkcyjny
DLA KOLEJNICTWA
DLA TRAMWAJÓW
DLA AUTOBUSÓW